Aandacht op het werk

Opmerkzaamheid als bron voor de toekomst

Opmerkzaamheid als bron voor de toekomst

 

VOOR PROFESSIONALS

Om dagelijks in staat te zijn alle taken op je werk goed te vervullen is het van belang om in evenwicht te zijn. Daar waar de inspanning en de focus nodig zijn voor de uitvoering van de taken en om deze waar te kunnen maken maar met respect voor jou grenzen.

Naast het werk hebben veel mensen nog tal van andere taken en rollen te vervullen.

Een gezond evenwicht tussen werk en privé is van groot belang als men alle taken duurzaam wil blijven uitoefenen.

Aandacht werkt. Een training voor professionals.

Aandacht werkt, is erop gericht om jezelf bewust te maken van je persoonlijke  mogelijkheden en stelt je in staat om bewuste keuzes te maken.

Mindfulness biedt je rust in de onrust.

Heb je ook weleens het onaangename gevoel van het ‘geleefd worden’ door mail, werk stress, sociale verplichtingen, etc?

De mindfulness training is een avontuurlijk proces dat dit gevoel doorbreekt en je op eigen kracht het inzicht verschaft hoe je leven te leven in een gezonde balans met je werk. Een leven met aandacht voor het moment zonder oordeel. Van de 'doe' modus naar de 'zijn' modus.

 

Wat is het?

Tijdens de training word je vertrouwd gemaakt met zowel concentratie- als verschillende meditatieoefeningen en yoga. Binnen deze training ligt grote nadruk op de wisselwerking van de thema’s die wekelijks aan de orde komen in ons dagelijkse doen en laten. Aan de hand van dagelijkse oefeningen, die meegegeven worden en ongeveer één uur in beslag nemen, wordt de training een structureel onderdeel van je leven.

Tijdens de stilte dag worden alle oefeningen die je in de loop van de tijd geleerd hebt achter elkaar beoefend. Het intensieve karakter van de training geeft je de gelegenheid vastgeroeste patronen te doorzien en waar nodig te veranderen. 

De groepen waarin gewerkt wordt zijn nooit groter dan 12 personen zodat er voor iedereen de aandacht is die nodig is. 

 

Speciaal ontwikkeld voor jeugdzorgprofessionals

Deze training is geaccrediteerd door Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) met 13 punten in de vrije ruimte.

Studiemateriaal

Alle deelnemers krijgen een werkmap met studie en oefenmateriaal. Ook worden bijhorende audiobestanden verstrekt.

 

Data en locatie

De training kan zowel verzorgd worden in onze mindfulness studio als in company. We hechten zeer veel waarde aan persoonlijk contact om zodoende tot maat werk te kunnen komen.

 

Kosten

We maken graag een passende offerte